• Durant la vigència del contracte, el lloguer només podrà ser actualitzat pel llogador després d’un any de vigència i per mutu acord de les dues parts.
  • Si el propietari vol augmentar el preu del lloguer ha de notificar-ho amb 30 dies d’antelació abans de la finalització del contracte, del contrari es renova amb les mateixes condicions
  • Si el contracte està arribant a la seva fi han de notificar-te que no el renovaran amb les mateixes condicions mitjançant un document que acrediti el contingut i la data d’entrega (p.ex. burofax). NO SERVEIX una trucada telefònica o una carta informal. Si reps una trucada o una carta no responguis, això et donarà més temps per que tornin a escriure i potser s’esgoti el termini de 30 dies.

Si la pujada del lloguer coincideix amb la finalització del contracte s’ha d’obrir un procés de negociació amb la propietat per poder mantenir les condicions vigents.

I anar a l’assemblea de Sindicat de Barri i exposar la teva situació per mirar de fer-hi front col·lectivament!!