Al Sindicat de Barri creiem que hem d’enfortir els llaços dins del Sindicat i amb el veïnat més enllà de les activitats habituals del Sindicat.

Per això fomentem activament la creació i participació en Estructures Populars al Poble Sec:

Xarxa d’Aliments del Poble Sec

Grup de Dones del Sindicat de Barri

Equip de Futbol del SdB

Grup d’Autodefensa del SdB