El Sindicat de Barri del Poble Sec és un col·lectiu que forma part de La Base Ateneu Cooperatiu. En som part, en fem servir l’espai i no podem entendre la nostra existència sense la seva.

Què és LaBase? Presentació:

La Base és un projecte que parteix de la necessitat que algunes persones sentim de dotar-nos de força material autònoma als barris, de reconstruir la constel·lació d’infraestructures autogestionades que els barris de Barcelona van tenir durant el primer terç del segle XX – cooperatives de consum, ateneus, seus sindicals, escoles racionalistes, publicacions… –conformant una increïble força revolucionària.

Per fer-ho, apostem per recuperar la pràctica del mutualisme obrer i popular. Així, les persones sòcies cooperatives posem 10 € al mes que van a un fons comú. Aquest fons comú es dota també amb una part de l’activitat econòmica dels grups amb seu a La Base. Aquest fons ens serveix, d’una banda, per pagar el lloguer de l’espai i, d’altra banda, ens permet dotar-nos d’una força material que dona consistència per a la materialització dels nostres somnis.

Arran del moviment d’ocupació de les places el 2011, la seva extensió planetària, però també per la multiplicació d’assemblees de barri i assemblees locals, és el moment de fer un salt qualitatiu i dotar-nos de nou, localment, d’infraestructures autogestionades potents. A Barcelona, Can Batlló a Sants, la Flor de Maig al Poble Nou i ara La Base al Poble Sec encarnen aquesta idea.

labase.info