El Comitè ha nascut precipitadament al començament d’aquesta crisi sanitària a partir de l’experiència prèvia de la Xarxa d’Aliments del Poble Sec, organització comunitària no caritativa i participativa de recollida i distribució d’aliments gratuïts, emmarcada dins el Sindicat de Barri del Poble Sec en col·laboració amb l’associació Espigoladors, projecte de lluita contra el desaprofitament i pèrdua d’aliments, amb una llarga trajectòria i sòlida organització, a més de l’Ateneu Cooperatiu La Base, espai per la lluita social i creació de comunitat al Barri del Poble Sec.

Es tracta d’una reacció davant l'”Estat d’Alarma” i la realitat que s’està visibilitzant davant els nostres ulls: el capitalisme és un sistema assassí que només entén de beneficis econòmics, pel que ha de sotmetre la Vida en la seva totalitat als criteris de l’Economia Política. Nosaltres ens situem en la defensa de la Vida, enfront la Mort a la que el capitalisme està necessàriament lligat.

La falta de preparació i l’absoluta improvisació a la que es veuen sotmesos tots els poder davant d’aquesta pandèmia ha creat un buit en el que no ens queda altre remei que ocupar-lo nosaltres mateixos: vetllar, en la mesura del possible, per la supervivència de la nostra comunitat. Sabem que gent nostra, del Sindicat de Barri, està tenint problemes d’accés al menjar per falta de diners. Podem deduir que hi ha molta més gent al nostre barri en la mateixa situació, i als propers dies intentarem arribar a totes elles per tots els mitjans que puguem.

Només el poble salva el poble,. I ho fem a gust!