Si se t’ha acabat el contracte o portes un o més mesos sense pagar és probable que la propietat hagi presentat una demanda per via judicial. El jutjat haurà emès un requeriment (correu certificat o burofax) al llogater per tal que pagui el que deu en un termini de 10 dies. Si no es paga el jutge dictaminarà una ordre de desnonament o llançament.

NO son avisos de desnonament:

 • Que els Mossos d’Esquadra arribin a casa teva dient que marxis.
 • Si arriba una carta del jutjats dient que s’ha de pagar (hipoteca o lloguer)

SÍ és un avís de desnonament:

 • Si arriba una carta dels jutjats amb una ordre de llançament amb DATA i HORA i data del judici.

Quan rebem la notificació:

 • Encara que no recollim la notificació el procés continua, per tant sempre és millor recollir-la.
 • Anar a la Ciutat de la Justícia per que ens informin del nostre cas.
 • Tenim 3 dies hàbils per sol·licitar un advocat o procurador d’ofici.

Fins que no contestin el procés està paralitzat. Pot ser que ens el deneguin, però s’ha de posar un recurs sol·licitant-lo de nou (www.afectadosporlahipoteca.com/documents)

Tenir un advocat d’ofici ens permet:

 • Estalviar-nos les costes judicials.
 • Presentar un Escrit d’Oposició al pagament de deutes (10 dies des que vam rebre la notificació)
 • Que demani al jutge que es posi en contacte amb el SAC (coordinació de Serveis Socials)

Passos a realitzar amb l’advocat:

 • Comprovar al Registre de la Propietat que qui fa la demanda és el legítim propietari, en cas contrari s’atura el procés.
 • Dir-li que presenti el document 704 (el document 704 s’utilitza en casos en que la propietat és d’un GRAN PROPIETARI o gran tenidor)
 • Utilitzar la sentència d’Estrasburg (www.afectadosporlahipoteca.com/documentos)

Condonació del deute

Per presentar la condonació s’han de presentar dues còpies de la sol·licitud (penjada a PAH/documentos útiles) al propietari de l’habitatge. Una serà per la propietat i l’altra, que ens han de tornar signada o segellada, per al deutor.

I anar a l’assemblea de Sindicat de Barri i exposar la teva situació per mirar de fer-hi front col·lectivament!!