cat/cast

El Comitè ha nascut precipitadament al començament d’aquesta crisi sanitària a partir de l’experiència prèvia de la Xarxa d’Aliments del Poble Sec, organització comunitària no caritativa i participativa de recollida i distribució d’aliments gratuïts, emmarcada dins el Sindicat de Barri del Poble Sec en col·laboració amb l’associació Espigoladors, projecte de lluita contra el desaprofitament i pèrdua d’aliments, amb una llarga trajectòria i sòlida organització, a més de l’Ateneu Cooperatiu La Base, espai per la lluita social i creació de comunitat al Barri del Poble Sec.

Es tracta d’una reacció davant l'”Estat d’Alarma” i la realitat que s’està visibilitzant davant els nostres ulls: el capitalisme és un sistema assassí que només entén de beneficis econòmics, pel que ha de sotmetre la Vida en la seva totalitat als criteris de l’Economia Política. Nosaltres ens situem en la defensa de la Vida, enfront la Mort a la que el capitalisme està necessàriament lligat.

La falta de preparació i l’absoluta improvisació a la que es veuen sotmesos tots els poder davant d’aquesta pandèmia ha creat un buit en el que no ens queda altre remei que ocupar-lo nosaltres mateixos: vetllar, en la mesura del possible, per la supervivència de la nostra comunitat. Sabem que gent nostra, del Sindicat de Barri, està tenint problemes d’accés al menjar per falta de diners. Podem deduir que hi ha molta més gent al nostre barri en la mateixa situació, i als propers dies intentarem arribar a totes elles per tots els mitjans que puguem.

Només el poble salva el poble,. I ho fem a gust!


El Comité ha nacido  precipitadamente en el comienzo de esta crisis sanitaria a partir de la experiencia previa de la Xarxa d´Aliments del Poble Sec, organización comunitaria no caritativa y participativa, de recogida y distribución de alimentos gratuitos enmarcada dentro del Sindicat de Barri del Poble Sec en asociación con Espigoladors, proyecto de lucha contra el despilfarro y pérdida de alimentos con una larga trayectoria y sólida organización, además del Ateneu Cooperatiu La Base, espacio para la lucha social y creación de comunidad del barrio del Poble Sec.

Se trata de una reacción ante el “Estado de Alarma” y la realidad que se está visibilizando ante nuestros ojos, esto es: el capitalismo es un sistema asesino que sólo entiende de beneficios económicos, por lo cual tiene que someter la Vida en su totalidad a los criterios de la Economía Política. Nosotros nos ubicamos en defensa de la Vida, frente a la Muerte al que el capitalismo está ligado invariablemente.

La falta de preparación y la absoluta improvisación a la que se ven obligados todos los poderes ante esta pandemia, ha creado un vacío en el que no nos ha quedado otro remedio que ocuparlo por nosotros mismos: velar en la medida de lo posible por la supervivencia de nuestra comunidad. Sabemos que gente nuestra del Sindicat de Barri está teniendo problemas para acceder a la comida por falta de dinero. Podemos deducir que hay mucha más gente en el barrio en la misma situación, y en los próximos días intentaremos llegar a ellos por todos los medios.

Solo el pueblo salva al pueblo. Y lo hacemos gozosamente!